Medzinárodný veľtrh rúr a potrubí

Dovoľte nám informovať a zároveň Vás pozvať na medzinárodný odborný veľtrh rúr a potrubí Tube, ktorý sa koná paralelne s medzinárodným odborným veľtrhom drôtov a káblov wire, v dňoch 30.03. – 03. 04. 2020 na výstavisku v Düsseldorfe. Veľtrhy sa konajú každé dva roky.

Veľtrh Tube bude prezentovať kompletnú ponuku z oblasti výroby, obrábania a spracovania rúr a potrubí. Ponuka zahŕňa materiály, rúry a príslušenstvo, stroje na výrobu rúr, nástroje a procesnú techniku, pomocné materiály, ako aj meraciu, riadiacu a regulačnú techniku. Ponuku dopĺňajú OCTG – technológia potrubia, profily a technológie, kontrolná technika a špeciálne oblasti ako napr. automatizačná skladová technika, riadiace a kontrolné centrály. Na veľtrhu sa prezentovalo viac ako 1 241 vystavovateľov na výstavnej ploche 52 147 m2 a pozrelo si ho takmer 30 000 návštevníkov.

Veľtrh wire prezentuje stroje na výrobu a zušľachťovanie drôtu, nástroje a pomocné materiály, ako aj materiály a špeciálne drôty. Okrem toho budú prezentované inovácie v oblasti techniky káblov, meracej, riadiacej a regulačnej kontrolnej techniky a špeciálne oblasti, ako napr. logistika, dopravné systémy a obaly, Fastener Technology a Spring Making. Veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 1 432 vystavovateľov na výstavnej ploche viac ako 64 848 m2. Bránami výstaviska prešlo viac ako 42 000 návštevníkov.

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov je do 30.04.2019!

Ceny za m2 podlahovej plochy:

radový stánok (1 strana otvorená)               215,00 €/m²

rohový stánok (2 strany otvorené)              215,00 €/m²

hlavový stánok (3 strany otvorené)             215,00 €/m²

ostrovný stánok (4 strany otvorené)           215,00 €/m²

vonkajšia plocha                                           108,00 €/m²

poplatok za spoluvystavovateľa                  1250,00 €

mediálny poplatok                                        370,00 €

V ponuke sú aj kompletné balíčky výstavných stánkov. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme bližšie informácie.

Viac o podmienkach a  informáciách o veľtrhu nájdete na stránke www.tube.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu Tube 2020 ako vystavovateľov.

Dovoľte nám informovať a zároveň Vás pozvať na medzinárodný odborný veľtrh rúr a potrubí Tube, ktorý sa koná paralelne s medzinárodným odborným veľtrhom drôtov a káblov wire v dňoch 30.03. – 03. 04. 2020 na výstavisku v Düsseldorfe. Veľtrhy sa konajú každé dva roky.

Veľtrh Tube bude prezentovať kompletnú ponuku oblasti výroby, obrábania a spracovania rúr a potrubí. Ponuka zahŕňa materiály, rúry a príslušenstvo, stroje na výrobu rúr, nástroje a procesnú techniku, pomocné materiály, ako aj meraciu, riadiacu a regulačnú techniku. Ponuku dopĺňajú OCTG – technológia, potrubia, profily a technológie, kontrolná technika a špeciálne oblasti ako napr. automatizačná skladová technika, riadiace a kontrolné centrály.

Veľtrh wire prezentuje stroje na výrobu a zušľachťovanie drôtu, nástroje a pomocné materiály, ako aj materiály a špeciálne drôty. Okrem toho budú prezentované inovácie v oblasti techniky káblov, meracej, riadiacej a regulačnej kontrolnej techniky a špeciálne oblasti, ako napr. logistika, dopravné systémy a obaly, Fastener Technology a Spring Making

Otváracia doba:

pondelok – štvrtok: 09:00 – 18:00 hod.

piatok: 09:00 – 16:30 hod.

Tube - haly: 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 16,18

wire - haly: 9 – 14, 15, 16

Ceny vstupeniek:

Jednodňová vstupenka: 42,00 €  v online predaji, 60,00 € pri pokladni

Permanentka:82,00 €  v online predaji, 100,00 € pri pokladni

Katalóg Tube: 33,00 €  (katalóg wire 33,00 €, balíček katalógov wire/Tube 60,00 €) 

Vstupenky sú použiteľné na cestu tam a späť na výstavisko ako lístky na hromadnú dopravu pod označením VRR. Vstupenky si budete môcť objednať cez online systém po Vašej registrácii na www.tube.de/ticket (na veľtrh wire na www.wire.de/ticket) alebo si ich objednať cez našu spoločnosť, my Vám vystavíme zálohovú faktúru, po prijatí platby vystavíme vstupenku, ktorú Vám zašleme na Vami uvedenú e-mailovú adresu, kvôli jej vytlačeniu.

V prípade Vášho záujmu o letenky alebo ubytovanie v čase konanej akcie, Vám výhodnú ponuku vypracuje náš výhradný partner TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. Bratislava na základe Vašich požiadaviek.

Kontakt: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o., tel.: 02/2072 2685, mobil: 0911 608 938, e-mail.: tucan@tucan.sk

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a navštívite veľtrh Tube 2020 v Düsseldorfe.