Medzinárodný veľtrh rúr a potrubí

medzinárodný odborný veľtrh rúr a potrubí

16. – 20. 04. 2018, Düsseldorf – výstavisko

 

Dovoľte nám informovať a zároveň Vás pozvať na medzinárodný odborný veľtrh rúr a potrubí Tube, ktorý sa koná paralelne s medzinárodným odborným veľtrhom drôtov a káblov wire, v dňoch 16. – 20. 04. 2018 na výstavisku v Düsseldorfe. Veľtrhy sa konajú každé dva roky.

Veľtrh Tube bude prezentovať kompletnú ponuku z oblasti výroby, obrábania a spracovania rúr a potrubí. Ponuka zahŕňa materiály, rúry a príslušenstvo, stroje na výrobu rúr, nástroje a procesnú techniku, pomocné materiály, ako aj meraciu, riadiacu a regulačnú techniku. Ponuku dopĺňajú OCTG – technológia potrubia, profily a technológie, kontrolná technika a špeciálne oblasti ako napr. automatizačná skladová technika, riadiace a kontrolné centrály. Na veľtrhu sa prezentovalo viac ako 1 200 vystavovateľov na výstavnej ploche takmer 52 000 m2 a pozrelo si ho viac ako 31 000 návštevníkov.

Veľtrh wire prezentuje stroje na výrobu a zušľachťovanie drôtu, nástroje a pomocné materiály, ako aj materiály a špeciálne drôty. Okrem toho budú prezentované inovácie v oblasti techniky káblov, meracej, riadiacej a regulačnej kontrolnej techniky a špeciálne oblasti, ako napr. logistika, dopravné systémy a obaly, Fastener Technology a Spring Making. Veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 1 300 vystavovateľov na výstavnej ploche viac ako 59 000 m2. Bránami výstaviska prešlo viac ako 38 000 návštevníkov.

Riadny termín na podanie prihlášky na veľtrh Tube je do 30.04.2017!

 

Ceny za m2 podlahovej plochy:

radový stánok (1 strana otvorená)               204,00 €/m²

rohový stánok (2 strany otvorené)              204,00 €/m²

hlavový stánok (3 strany otvorené)             204,00 €/m²

ostrovný stánok (4 strany otvorené)           204,00 €/m²

 vonkajšia plocha                                            204,00 €/m²

poplatok za spoluvystavovateľa                     1200,00 €

mediálny poplatok                                            360,00 €

 

V ponuke sú aj kompletné balíčky výstavných stánkov. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme bližšie informácie.

Viac o podmienkach a  informáciách o veľtrhu nájdete na stránke www.tube.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu Tube ako vystavovateľov.

S pozdravom                                                                                      

                                                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                   Ľuboš Podolský

                                                                      riaditeľ spoločnosti ALFAcon, s.r.o.

 

Kontakt: Daša Koňová 0911 603 306, 02/5262 1232, info@alfacon.sk