Medzinárodný veľtrh rúr a potrubí

Dovoľte nám informovať a zároveň Vás pozvať na medzinárodný odborný veľtrh rúr a potrubí Tube, ktorý sa koná paralelne s medzinárodným odborným veľtrhom drôtov a káblov wire, v dňoch 30.03. – 03. 04. 2020 na výstavisku v Düsseldorfe. Veľtrhy sa konajú každé dva roky.

Veľtrh Tube bude prezentovať kompletnú ponuku z oblasti výroby, obrábania a spracovania rúr a potrubí. Ponuka zahŕňa materiály, rúry a príslušenstvo, stroje na výrobu rúr, nástroje a procesnú techniku, pomocné materiály, ako aj meraciu, riadiacu a regulačnú techniku. Ponuku dopĺňajú OCTG – technológia potrubia, profily a technológie, kontrolná technika a špeciálne oblasti ako napr. automatizačná skladová technika, riadiace a kontrolné centrály. Na veľtrhu sa prezentovalo viac ako 1 241 vystavovateľov na výstavnej ploche 52 147 m2 a pozrelo si ho takmer 30 000 návštevníkov.

Veľtrh wire prezentuje stroje na výrobu a zušľachťovanie drôtu, nástroje a pomocné materiály, ako aj materiály a špeciálne drôty. Okrem toho budú prezentované inovácie v oblasti techniky káblov, meracej, riadiacej a regulačnej kontrolnej techniky a špeciálne oblasti, ako napr. logistika, dopravné systémy a obaly, Fastener Technology a Spring Making. Veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 1 432 vystavovateľov na výstavnej ploche viac ako 64 848 m2. Bránami výstaviska prešlo viac ako 42 000 návštevníkov.

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov je do 30.04.2019!

Ceny za m2 podlahovej plochy:

radový stánok (1 strana otvorená)               215,00 €/m²

rohový stánok (2 strany otvorené)              215,00 €/m²

hlavový stánok (3 strany otvorené)             215,00 €/m²

ostrovný stánok (4 strany otvorené)           215,00 €/m²

vonkajšia plocha                                           108,00 €/m²

poplatok za spoluvystavovateľa                  1250,00 €

mediálny poplatok                                        370,00 €

V ponuke sú aj kompletné balíčky výstavných stánkov. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme bližšie informácie.

Viac o podmienkach a  informáciách o veľtrhu nájdete na stránke www.tube.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu Tube 2020 ako vystavovateľov.