Medzinárodný veľtrh a kongres pre osobnú ochranu, podnikovú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci