Medzinárodný veľtrh a kongres pre osobnú ochranu, podnikovú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Dovoľte nám, informovať a zároveň Vás pozvať na medzinárodný odborný veľtrh a kongres pre osobnú ochranu, podnikovú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci A + A, ktorý sa bude  konať v dňoch 05. – 08. 11. 2019 na výstavisku Düsseldorfe.  Veľtrh sa koná každé 2 roky.

Veľtrh A+A ponúkne nové produkty, riešenia, nápady, aby zajtra mohli ľudia pracovať bezpečnejšie, zdravšie a efektívnejšie v pracovnom svete, ktorý sa nikdy takto rýchlo nemenil a bude sa určite meniť aj ďalej. A+A, ako vedúci svetový veľtrh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vytvára medzinárodnú platformu.   

V roku 2017 sa na veľtrhu prezentovalo 1.942 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche viac ako 70.000 m2. Bránami výstaviska prešlo takmer 68.000 návštevníkov z 86 krajín.

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov veľtrhu A + A je do 01. 12. 2018.

Ceny za m² podlahovej plochy (A + A 2019):

Radový stánok (1 strana otvorená)              215,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)              230,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)             235,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)           240,00 €/m²

Voľná plocha                                                    140,00 €/m²

Poplatok za spoluvystavovateľa                    1.260,00 €

Mediálny poplatok                                              430,00 €

V prípade záujmu Vám radi zašleme aj ponuku typizovaných stánkov.

Viac informácií o veľtrhu nájdete na stránke www.aplusa.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.