Veľtrh rehabilitačných, kompenzačných a protetických pomôcok reha-med-spa-care-50+

veľtrh rehabilitačných, kompenzačných a protetických pomôcok reha-med-spa-care-50+

                19. – 22. 09. 2017, Brno - výstavisko

 

Dovoľujeme si Vás informovať a zároveň pozvať k účasti na medzinárodnom veľtrhu REHAPROTEX, ktorý sa bude konať v dňoch 19. – 22. septembra 2017 na výstavisku v Brne. Termín nadväzuje na silný ročník veľtrhu REHACARE, ktorý sa koná v parných rokoch, a umožní tak všetkým zúčastneným prezentovať novinky podporované zdravotnými poisťovňami.

reha    

pomôcky pri chôdzi, pohyblivosť a doprava

zariadenia na premiestňovanie osôb
ortopedické  a kompenzačné pomôcky
nábytok, vybavenie a zariadenie pre telesne postihnutých
pomôcky a prístroje pre sluchovo, mentálne a zrakovo postihnutých
rehabilitácia, rekondícia, zdravý životný štýl
starostlivosť o nohy
poradenstvo, organizácie a inštitúcie

med  

diagnostické a terapeutické prístroje

zdravotnícka prevádzka
zdravotnícky software
výstavba zdravotníckych zariadení
služby špeciálnych zdravotníckych zariadení

spa       

rehabilitácia, rekondícia, zdravý životný štýl

wellness a relaxácia

care       

sociálna starostlivosť

50+   

podpora zdravia  a aktívneho života seniorov, starostlivosť v starobe

 

Termín na podanie prihlášky za zvýhodnenú cenu je do 31.05.2017.

CENOVÉ PODMIENKY

Registračný poplatok vystavovateľa 6 000,– Kč

Registračný poplatok pre spoluvystavovateľa 1 000,- Kč

Výstavná plocha:

Typ stánku           do 31. 05. 2017    od 01. 06. 2017

radový   krytá plocha 1 575 Kč/m2    1 750 Kč/m2

vonkajšia plocha        450 Kč/m2        500 Kč/m2

Príplatky: rohový 10%, hlavový 15%, ostrovný 20%

Zvýhodnená cena platí v prípade, pokiaľ do termínu uzávierky prihlášok, tj. do 31. 05. 2017, vystavovateľ podá Záväznú prihlášku k účasti a súčasne zaplatí prvú zálohovú faktúru, podľa čl. IV odst. 1 Všeobecných podmienok účasti, riadne v termíne jej splatnosti. V opačnom prípade platia uvedené ceny po termíne.

V prípade Vášho záujmu, Vám radi zašleme kompletnú ponuku špeciálnych balíčkov - na veľtrh jedným podpisom.

Ak sa rozhodnete vystavovať, radi Vám pošleme bližšie informácie a odpovieme na Vaše otázky.

Viac informácií o veľtrhu nájdete  na internetovej stránke www.rehaprotex.cz.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

S pozdravom

 

 

                                                                        Ľuboš Podolský

                                                             riaditeľ spoločnosti ALFAcon, s.r.o.

 

Kontakt:  Daša Koňová, 0911 603 306, 02/5720 1953, info@alfacon.sk