Medzinárodný veľtrh vín a liehovín

Dovoľte nám, informovať Vás a zároveň Vás pozvať na medzinárodný veľtrh vín a destilátov ProWein, ktorý sa bude konať 17. – 19. 03. 2019 na výstavisku v Düsseldorfe.

Žiadna iná akcia na celom svete neposkytuje tak komplexný prehľad medzinárodnej ponuky vína a liehovín. Vystavovatelia, ktorých je 6.000, prichádzajú na veľtrh ProWein z 50 krajín. Zahraniční vystavovatelia tvoria 84 % z celkového počtu vystavovateľov.  Zastúpené budú vína zo všetkých medzinárodne relevantných vinárskych krajín a regiónov sveta, ako aj špeciality z odvetvia liehovín z celého sveta.          

Veľtrh ProWein 2019 vám ponúka:

• Vína (podľa pestovateľských oblastí)

• Šumivé vína

• Destiláty

• Minerálne vody

• Príslušenstvo pre podporu predaja v obchode a gastronómii

• IT pre obchod a gastronómiu

• Odbornú literatúru

• Služby

Súčasťou ponuky veľtrhu ProWein sú tiež početné tematicky zamerané degustačné zóny

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov veľtrhu ProWein je do 31. 07. 2018.

Ceny za m² podlahovej plochy (ProWein 2019):

Radový stánok (1 strana otvorená)              190,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)              215,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)              228,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)            245,00 €/m²

Poplatok za spoluvystavovateľa                     320,00 €

Mediálny poplatok                                            150,00 €

 

Viac informácií o veľtrhu nájdete na stránke www.prowein.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.

* Iba pre odborných návštevníkov alebo obchodníkov s preukazom/pozvánkou