Svetové fórum medicíny
Medzinárodný odborný veľtrh s kongresom

Svetové fórum medicíny - medzinárodný odborný veľtrh s kongresom                                             

High-tech riešenia pre zdravotnícku techniku - medzinárodný odborný veľtrh       

13.-16. 11. 2017, výstavisko Düsseldorf                                               

 

Dovoľte nám, informovať Vás o Svetovom fóre medicíny – medzinárodný odborný veľtrh s kongresom MEDICA, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 16. novembra 2017 na výstavisku v Düsseldorfe.

Súčasne s veľtrhom MEDICA bude prebiehať veľtrh high-tech riešení pre zdravotnícku techniku COMPAMED.

Na veľtrhu MEDICA v Düsseldorfe očakáva návštevníka viac ako 5.100 vystavovateľov zo 70 krajín, rozdelených do 7 ťažiskových veľtržných sekcií, ako aj bohatý medzinárodný konferenčný program. Bránami výstaviska prešlo viac ako 127 000 návštevníkov. Na paralelne konanom veľtrhu COMPAMED sa bude opäť prezentovať vyše 700 medzinárodných vystavovateľov.

MEDICA ponúkne aj 5 bezplatných fór, rozdelených na: MEDICA ECON FORUM, MEDICA HEALTH IT FORUM, MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM mit MEDICA App COMPETITION, MEDICA TECH FORUM a MEDICA WOUND CARE FORUM.

Stále je možnosť sa na veľtrh MEDICA prihlásiť ako vystavovateľ.

Ceny za m2 podlahovej plochy:

radový stánok (1 strana otvorená)               235,00 €/m²

rohový stánok (2 strany otvorené)              244,00 €/m²

hlavový stánok (3 strany otvorené)             247,00 €/m²

 ostrovný stánok (4 strany otvorené)           256,00 €/m²

 vonkajšia plocha                                           153,00 €/m²

 poplatok za spoluvystavovateľa                   850,00 €

 mediálny poplatok                                          370,00 €

 

V ponuke sú aj kompletné balíčky výstavných stánkov. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme bližšie informácie.

Viac o podmienkach a  informáciách o veľtrhu nájdete na stránke www.medica.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                   Ľuboš Podolský

                                                                       riaditeľ spoločnosti ALFAcon, s.r.o.

 

Kontakt: Daša Koňová 0911 603 306, 02/5262 1232, info@alfacon.sk