Svetové fórum medicíny
Medzinárodný odborný veľtrh s kongresom

Dovoľte nám, informovať Vás o Svetovom fóre medicíny – medzinárodný odborný veľtrh s kongresom MEDICA, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. - 19. novembra 2020 na výstavisku v Düsseldorfe.

Súčasne s veľtrhom MEDICA bude prebiehať veľtrh high-tech riešení pre zdravotnícku techniku COMPAMED.

Na veľtrhu MEDICA v Düsseldorfe očakáva návštevníka viac ako 5.200 vystavovateľov zo 71 krajín, rozdelených do 7 ťažiskových veľtržných sekcií, ako aj bohatý medzinárodný konferenčný program. Bránami výstaviska prešlo viac ako 121 000 návštevníkov. Na paralelne konanom veľtrhu COMPAMED sa bude opäť prezentovať vyše 700 medzinárodných vystavovateľov.

MEDICA ponúka bezplatné fóra, rozdelené na: MEDICA ECON FORUM, MEDICA LABMED FORUM, MEDICA HEALTH IT FORUM, MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM mit MEDICA App COMPETITION, MEDICA TECH FORUM a MEDICA WOUND CARE FORUM, MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE, MEDICA PHYSIO CONFERENCE, International Conference on Disaster and Military Medicine,

Novinkou bude projekt MEDICA START-UP PARK, v ktorom mladí podnikatelia predstavia trendy budúcnosti v medicínskej technológii.

Ceny za m2 podlahovej plochy:

radový stánok (1 strana otvorená)               256,00 €/m²

rohový stánok (2 strany otvorené)               265,00 €/m²

hlavový stánok (3 strany otvorené)              270,00 €/m²

ostrovný stánok (4 strany otvorené)            279,00 €/m²

vonkajšia plocha                                              166,00 €/m²

poplatok za spoluvystavovateľa                   900,00 €

mediálny poplatok                                         485,00 €

V ponuke Messe Düsseldorf sú aj kompletné balíčky výstavných stánkov. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme bližšie informácie.

Viac o podmienkach a  informáciách o veľtrhu nájdete na stránke www.medica.de a www.compamed.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.