Medzinárodný veľtrh bezpečnostnej techniky a služieb

Dovoľujeme si Vás informovať a zároveň pozvať k účasti na medzinárodnom veľtrhu požiarnej techniky a služieb PYROS a na medzinárodnom veľtrhu bezpečnostnej techniky a služieb ISET, ktoré sa budú konať v dňoch 29. 05.  – 01. 06. 2019 na výstavisku v Brne. Špecializovaný veľtrh určený predovšetkým odborníkom z oblasti požiarnej ochrany, činnosti integrovaného záchranného systému, ochrany zdravia, života a majetku. Veľtrh je vo svojom odbore jednotkou v ČR  s dlhoročnou tradíciou  – prvý ročník sa konal už v roku 1972. Je jedinečnou príležitosťou získať prehľad o fungovaní integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých zložkách.

Veľtrh ISET ponúka komplexnú prezentáciu technológií na ochranu a bezpečnosť života, informácií a majetku. Hlavnou témou je kybernetická bezpečnosť a jej význam v súčasnom svete. Veľtrh je veľmi vhodnou príležitosťou predstaviť ponuku riešení pre kybernetickú bezpečnosť kvalitnej návštevníckej klientele aj vystavujúcim firmám komplexu bezpečnostných veľtrhov. Prítomní budú predstavitelia verejnej sféry, bezpečnostných a ozbrojených zložiek, ktorých kybernetická bezpečnosť zaujíma. Paralelne sa na brnianskom výstavisku koná medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET.

V roku 2017 sa na veľtrhoch PYROS a ISET prezentovalo 120 firiem zo 16 krajín a bránami výstaviska prešlo viac ako 30 000 návštevníkov. Na súbežnom veľtrhu IDET sa zúčastnilo 388 firiem z 30 krajín.

Uzávierka  prihlášok pre vystavovateľov PYROS/ISET je do 15.02.2019.

CENOVÉ PODMIENKY – Uvedené ceny sú bez DPH

Registračný poplatok vystavovateľa 5 000,– Kč

Registračný poplatok pre spoluvystavovateľa 3 000,- Kč

Výstavná plocha:

Krytá:            2 900,- Kč

Voľná:           1 500,- Kč

Príplatky:      rohový stánok 5%, U – stánok 10% a ostrovný stánok 10%

Ak sa rozhodnete vystavovať, radi Vám pošleme bližšie informácie a odpovieme na Vaše otázky. Viac informácií o veľtrhu nájdete na internetovej stránke www.bvv.cz/pyros a www.bvv.cz/iset.