Medzinárodný veľtrh č. 1 na svete pre plasty a kaučuk

Dovoľte nám, informovať Vás o medzinárodnom veľtrhu č. 1 pre spracovanie gumy a plastov vo svete pod názvom K´2019, ktorý sa bude konať v dňoch 16. – 23. 10. 2019 na výstavisku v Dűsseldorfe. Veľtrh sa koná každé tri roky.

Už celé desaťročia je veľtrh K magnetom pre odborníkov z celého sveta. Prezentovaná je celá škála produktov a služieb, od najmodernejších technológií až po priekopnícke inovácie a vizionársky vývoj. Aj v roku 2019 predstavia vystavovatelia ohromný výber inovácií a ďalši vývoj, čo znamená maximálne výhody pre užívateľa v každodennom podnikaní.

V roku 2016 sa na tomto veľtrhu prezentovalo na ploche 173 025 m2 celkovo 3 293 vystavovateľov a prišlo si ho pozrieť viac ako 230 000 návštevníkov zo 161 krajín.

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov je  do 31. 05. 2018.

Ceny za m2 podlahovej plochy (K´2019):

radový stánok (1 strana otvorená)              260,00 €/m2

rohový stánok (2 strany otvorené)              272,00 €/m2

hlavový (3 strany otvorené)                         290,00 €/m2

ostrovný stánok (4 strany otvorené)           296,00 €/m2

Vonkajšia plocha                                          170,00 €/m2

Spoluvystavovateľský poplatok                   1 950,00 €

Mediálny poplatok                                           550,00 €

Minimálna veľkosť stánku je 20 m2.

V ponuke sú aj kompletné balíčky výstavných stánkov. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme kompletnú ponuku.

 

Viac informácií a podmienky nájdete na www.k-online.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.