medzinárodný veľtrh obalov a obalovej techniky

Spoločnosť ALFAcon, s.r.o. ako oficiálny zástupca Messe Düsseldorf GmbH pre Slovenskú republiku si Vás dovoľuje informovať o medzinárodnom veľtrhu obalov a obalovej techniky interpack 2020, ktorý sa bude konať v dňoch 07. – 13. 05. 2020 na výstavisku v Düsseldorfe.

Veľtrh sa koná každé tri roky. Na veľtrhu v roku 2017 sa prezentovalo  2 866 vystavovateľov na čistej výstavnej ploche takmer 180.000 m2. Bránami výstaviska prešlo viac ako 170.000 návštevníkov. Interpack 2020 zahŕňa celú tvorbu hodnoty reťazcov: od výroby a zušľachťovanie obalov a obalových materiálov – cez balenie a distribúciu – až po zabezpečenie kvality a ochrany spotrebiteľa.

Odvetvia veľtrhu:

● jedlo

● nápoje

● liečivá

● kozmetika

● spotrebný tovar (Non-Food)

● priemyselný tovar

● obalové materiály, obalové prostriedky a výroba obalov

● procesy a zariadenia pre cukrárske a pekárske výrobky, farmaceutické výrobky

● služby        

Nové paralelné podujatie „components for processing and packaging“

S podujatím „components for processing and packaging“ pribudlo v roku 2017 ďalšie dodatočné podujatie pre dodávateľský priemysel obalovej branže. Prezentovať sa budú firmy, ktoré ponúkajú pohonnú, riadiacu a senzorovú techniku, výrobky pre priemyselné spracovanie obrazu, manipulačnú techniku, priemyselný  softvér a komunikáciu, ako aj kompletné automatizačné systémy pre baliace stroje. Okrem toho sa budú prezentovať tiež výrobcovia dielov, komponentov, príslušenstva a periférnych zariadení, ako aj výrobcovia komponentov a pomocných prípravkov pre obalové materiály.              

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov veľtrhu je do 28.02.2019.

Ceny za m² podlahovej plochy (interpack 2020):

Radový stánok (1 strana otvorená)              285,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)              299,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)             309,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)           318,00 €/m²

Vonkajšia plocha                                         195,00 €/m²

V prípade záujmu Vám radi zašleme ponuku typizovaných stánkov.

Viac informácií o cenových podmienkach a možnostiach zúčastniť sa veľtrhu ako vystavovateľ nájdete na stránke www.interpack.de.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.