Medzinárodný veľtrh skla

Spoločnosť ALFAcon, s.r.o. ako oficiálny zástupca Messe Düsseldorf GmbH pre Slovenskú republiku si Vás dovoľuje informovať o medzinárodnom veľtrhu výroby, spracovania skla a výrobkov glasstec, ktorý sa bude konať v dňoch 20. – 23. 10. 2020 na výstavisku v Düsseldorfe.

Všetky novinky, trendy a riešenia spojené s odborným vedeckým programom z praxe nájdete na svetovom veľtrhu glasstec 2020.

Na poslednom ročníku veľtrhu glasstec sa prezentovalo 1.276 vystavovateľov z 50 krajín a veľtrh navštívilo takmer 43.000 návštevníkov zo 126 krajín sveta.

Na veľtrhu glasstec budú prezentované aj solárne systémy, technológie, stroje ako aj komponenty a materiály na solárne produkty.

Témy veľtrhu:   Redukcia výdavkov a emisií pri výrobe skla

             Sklársky priemysel 4.0

             Technologické novinky pri výrobe a spracovaní tenkého skla

             Inteligentné sklá na display, vozidlá, interiér a budovy

             Ľahké a pevné duté sklá a obalové sklá

             Inovatívne použitie skla – umelecké sklo                                                                                               

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľa je do 01.12. 2019.

Ceny za m² podlahovej plochy (glasstec 2020):

Radový stánok (1 strana otvorená)               222,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)               232,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)              242,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)            252,00 €/m²

Vonkajšia                                                            135,00 €/m²

Mediálne poplatky:                                           450,00 €

V prípade záujmu Vám radi zašleme ponuku typizovaných stánkov a ponuku do START-UP zóny pre mladých a inovatívnych podnikateľov.

Viac informácií o veľtrhu nájdete na stránke www.glasstec.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych číslach    alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.