Medzinárodný veľtrh pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel

medzinárodný veľtrh pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel

             31.10. - 03. 11. 2017, Brno – výstavisko

 

Dovoľte nám informovať Vás o medzinárodnom veľtrhu pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel WOOD-TEC, ktorý sa bude konať v dňoch 31.10. – 03. 11. 2017 na výstavisku v Brne.

WOOD- TEC je naprestížnejší veľtrh v oblasti spracovania dreva v novom priestore Európskej únie, ktorý sa koná vždy v nepárnych rokoch na brnianskom výstavisku. Veľtrh bol zaradený do siete veľtrhov podporovaných združením EUMABOIS (Európskeho združenia výrobcov drevospracujúcich strojov).

Vystavovatelia sa majú možnosť prezentovať v modernom výstavnom areáli, ktorý ponúka viac ako 130 000 m2 čistej výstavnej plochy.

Na poslednom ročníku veľtrhu sa prezentovalo 279 firiem na výstavnej ploche 7 452 m2. Veľtrh si prišlo pozrieť takmer 11 000 návštevníkov.

Riadny termín na podanie prihlášky je do 31. 05. 2017.

Ceny výstavnej plochy:

Krytá plocha

                       do 31. 05. 2017       do 30. 08.2017           po 30.08. 2017

do 20 m2          2 650,- Kč/m2        3 180,- Kč/m2         3 445,- Kč/m2                

21 - 50 m2        2 500,- Kč/m          2 3 000,- Kč/m2      3 250,- Kč/m2                

51 - 100 m2       2 350,- Kč/m2       2 820,- Kč/m2         3 055,- Kč/m2                

101 - 200 m2     2 200,- Kč/m2       2 640,- Kč/m2          2 860,- Kč/m2                

201 - 300 m2     2 100,- Kč/m2       2 520,- Kč/m2          2 730,- Kč/m2                 

301 m2 a viac    1 990,- Kč/m2       2 388,- Kč/m2          2 587,- Kč/m2                

Voľná plocha:

do 100 m2          1 700,- Kč/m2       2 040,- Kč/m2      2 210,- Kč/m2                

nad 100 m2        1 500,- Kč/m2       1 800,- Kč/m2      1 950,- Kč/m2                

Zvýhodnená cena platí v prípade, pokiaľ vystavovateľ podá Záväznú prihlášku k účasti do termínu uzávierky prihlášok t.j. do 31. 5. 2017 a súčasne zaplatí prvú zálohovú faktúru riadne v termíne jej splatnosti.

Prirážky za krytú plochu: rohová  5 %, hlavová 10 %, ostrovná 15 %

Registračný poplatok: vystavovateľ 5.000,- Kč, spoluvystavovateľ 5.000,- Kč

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Ak by ste mali záujem o zaslanie ponuky špeciálnych balíčkov, kontaktujte nás prosím.

Veríme, že Vás ponuka zaujme a budeme Vás môcť privítať na výstavisku v Brne ako vystavovateľov na veľtrhu WOOD-TEC 2017.

Viac informácií k veľtrhu nájdete na internetovej stránke www.bvv.cz/wood-tec.

S pozdravom

 

                                                                                      Ľuboš Podolský

                                                                       riaditeľ spoločnosti ALFAcon, s.r.o.

Kontakt: Daša Koňová, tel.:, 02/5262 1232, 0911 603 306, info@alfacon.sk