Medzinárodný veľtrh pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel

Dovoľte nám informovať Vás o medzinárodnom veľtrhu pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel WOOD-TEC, ktorý sa bude konať v dňoch 29.10. – 01. 11. 2019 na výstavisku v Brne.

WOOD- TEC je naprestížnejší veľtrh v oblasti spracovania dreva v novom priestore Európskej únie, ktorý sa koná vždy v nepárnych rokoch na brnianskom výstavisku. Veľtrh bol zaradený do siete veľtrhov podporovaných združením EUMABOIS (Európskeho združenia výrobcov drevospracujúcich strojov).

Vystavovatelia predstavia stroje na spracovanie dreva a výrobu nábytku a komponenty na výrobu nábytku. Očakáva sa  prezentácia noviniek predstavených na nemeckom veľtrhu LIGNA.

Na poslednom ročníku veľtrhu sa prezentovalo 317 firiem na výstavnej ploche 7 359 m2. Veľtrh si prišlo pozrieť takmer 12 000 návštevníkov.

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov je do 31.05.2019.

Ceny výstavnej plochy:

Krytá plocha  do 31. 05. 2019            do 30.08. 2019         

do 20 m2      2 650,- Kč/m2               3 180,- Kč/m2                                           

21 - 50 m2    2 500,- Kč/m2               3 000,- Kč/m2                 

51 - 100 m2  2 350,- Kč/m2               2 820 ,- Kč/m2                

101 - 200 m2 2 200,- Kč/m2               2 640,- Kč/m2                

201 - 300 m2 2 100,- Kč/m2               2 520,- Kč/m2                

301 m2 a viac 1 990,- Kč/m2              2 388,- Kč/m2                 

Voľná plocha

do 100 m2    1 700,- Kč/m2                2 040,- Kč/m2                

nad 100 m2  1 500,- Kč/m2                1 800,- Kč/m2                


Registračný poplatok:                        Príplatky za tvar výstavnej plochy:

vystavovateľ/agentúra                 5 000,– Kč     Rohový stánok        5 %

za každého spoluvystavovateľa   5 000,– Kč      U-stánok               10 %

                                                                                 Ostrovný stánok     15 %       

Uvedené ceny sú bez DPH.

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 31. 05. 2019 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá termínová zľava.

Veríme, že Vás ponuka zaujme a budeme Vás môcť privítať na výstavisku v Brne ako vystavovateľov na veľtrhu WOOD-TEC 2019.

Viac informácií k veľtrhu nájdete na internetovej stránke www.bvv.cz/wood-tec.