Medzinárodná odborná výstava a konferencia pre riešenia na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov

Pozývame Vás na veľtrh a medzinárodnú konferenciu ENERGY STORAGE EUROPE, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. – 15. marca 2018 na výstavisku v Düsseldorfe. ENERGY STORAGE EUROPE ponúka kompletný celok najnovších technológií a aktuálnych výskumov a tým sa stáva najdôležitejším štartom k najnovším ideám a inováciám v danom odbore.

Referenti, vystavovatelia, návštevníci, ale aj účastníci konferencie sú vedúci odborníci z odboru. Veľtrh a konferencia sú ideálnym miestom k rozšíreniu vlastnej siete podnikania.

Každým rokom sa záujem o veľtrh a konferenciu zvyšuje, preto zvolili usporiadatelia pre danú akciu novú halu. Väčšia hala ponúka viac možností a viac miesta pre umiestnenie exponátov. Zároveň v nej nájdete všetko pod jednou strechou – vystavovateľov a aj konferencie.

Energy Storage Europe:

ESE – EXPO

IRES – KONFERENZ

ESE – KONFERENZ

V roku 2017 sa na veľtrhu prezentovalo 162 vystavovateľov z 20 krajín a bránami výstaviska prešlo viac ako 4.000 návštevníkov z 58 krajín sveta.

    Stále je možnosť sa na veľtrh prihlásiť.

Ceny za m² podlahovej plochy (Energy Storage Europe 2018):

Radový stánok (1 strana otvorená)             285,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)             295,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)            305,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)          315,00 €/m²

Vonkajšia plocha                                     142,50 €/m²

Poplatok za spoluvystavovateľa                300,00 €

Mediálny poplatok                                   300,00 €

V prípade záujmu Vám radi zašleme aj ponuku typizovaných stánkov.

Viac informácií o veľtrhu  nájdete na stránke https://www.energy-storage-online.de.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.