Medzinárodná odborná výstava a konferencia pre riešenia na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dovoľujeme si Vás informovať a pozvať na veľtrh a medzinárodnú konferenciu ENERGY STORAGE EUROPE, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. – 13. marca 2020 na výstavisku v Düsseldorfe. ENERGY STORAGE EUROPE ponúka kompletný celok najnovších technológií a aktuálnych výskumov a tým sa stáva najdôležitejším štartom k najnovším ideám a inováciám v danom odbore.

Referenti, vystavovatelia, návštevníci, ale aj účastníci konferencie sú vedúci odborníci z odboru. Veľtrh a konferencia sú ideálnym miestom k rozšíreniu vlastnej siete podnikania.

Každým rokom sa záujem o veľtrh a konferenciu zvyšuje, preto zvolili usporiadatelia pre danú akciu novú halu. Väčšia hala ponúka viac možností a viac miesta pre umiestnenie exponátov. Zároveň v nej nájdete všetko pod jednou strechou – vystavovateľov a aj konferencie.

Energy Storage Europe:

ESE – FORUM

IRES – KONFERENZ

ESE – KONFERENZ

V roku 2018 sa na veľtrhu prezentovalo viac ako 170 vystavovateľov z 20 krajín a bránami výstaviska prešlo viac ako 4.500 návštevníkov z 58 krajín sveta.

Ceny za m² podlahovej plochy (Energy Storage Europe 2020):

Radový stánok (1 strana otvorená)             295,00 €/m²

Rohový stánok (2 strany otvorené)             305,00 €/m²

Hlavový stánok (3 strany otvorené)            315,00 €/m²

Ostrovný stánok (4 strany otvorené)          325,00 €/m²

Vonkajšia plocha                                          147,50 €/m²

Poplatok za spoluvystavovateľa                  300,00 €

Mediálny poplatok                                        300,00 €

V prípade záujmu Vám radi zašleme aj ponuku typizovaných stánkov.

Viac informácií o veľtrhu  nájdete na stránke https://www.energy-storage-online.de.

V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených telefónnych  číslach alebo e-mailom.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a budeme Vás môcť privítať na veľtrhu ako vystavovateľov.