Medzinárodná odborná výstava a konferencia pre riešenia na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov