veľtrh obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve a lesníctve

Dovoľte nám informovať Vás o veľtrhu BIOMASA, ktorý sa uskutoční v dňoch  31.03. - 04. 04. 2020  na výstavisku v Brne.

Veľtrh BIOMASA prezentuje možnosti využívania biomasy z polí, lúk, lesov aj stajní, čo predstavuje pre poľnohospodárov a lesníkov logickú nadstavbu na ich každodennú činnosť a na ich ďalšiu pracovnú príležitosť.Biomasa sa ako lokálny zdroj obnoviteľných surovín stáva dôležitou súčasťou energetického mixu v rámci programu decentrálnej energetiky. Využívanie biomasy je príležitosť ako šetrne získavať energiu a cielenú starostlivosť o prírodu. Ponúka technológie a ich praktické uplatnenie, informuje o nových trendoch a legislatívnom rámci, posúva skúsenosti popredných odborníkov a vytvára diskusné fórum.

 CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

                                        KRYTÁ                                        VOĽNÁ

 od 0 – 50 m2              2 400,– Kč/m2                                 1 500,– Kč/m2    

 od 51 – 500 m2           2 300,– Kč/m2                                 1 400,– Kč/m2    

 od 501 – 1000 m2        2 200,– Kč/m2                                 1 300,– Kč/m2    

 nad 1 000 m2              2 000,– Kč/m2                                 1 300,– Kč/m2    

Registračný poplatok:                       

vystavovateľ/agentúra                    5 500,– Kč  

za každého spoluvystavovateľa      3 000,– Kč 

Uvedené ceny sú bez DPH.                  

Termínová zľava ( -10% )

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 30. 09. 2019 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá zľava vo výške 10 %.

Špeciálna ponuka balíčkov!

(výstavná plocha, registračný poplatok, výstavba expozície a technické prívody – jedna cena.)

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránkach www.bvv.cz/biomasa.