Národná výstava hospodárskych zvierat

Dovoľte nám, informovať Vás o medzinárodnom veľtrhu živočíšnej výroby ANIMAL TECH, o Národnej výstave hospodárskych zvierat a o Národnej poľovníckej výstave, ktoré sa budú konať v dňoch 12. – 15. 05. 2019 na výstavisku v Brne.

Tento komplex veľtrhov bol vytvorený v spolupráci s partnermi a spoluorganizátormi - profesijnými asociáciami, štátnou správou, samosprávou a odborným školstvom. Nosnými témami veľtrhu sú chovateľstvo, genetika, veterinárne lekárstvo, technológie a poľnohospodárska technika na živočíšnu výrobu. Veľtrh je určený predovšetkým odborníkom - chovateľom, zootechnikom, poľnohospodárom a veterinárom.

NÁRODNÁ VÝSTAVA v Brne je najväčšou prehliadkou živočíšnej produkcie v Českej republike. Cez 800 kusov zvierat je predvedených v Národných šampionátoch, prehliadkach a hodnoteniach za účasti českých a medzinárodných porotcov. Dvesto českých a zahraničných vystavovateľov prezentuje chovateľské technológie, veterinárnu a reprodukčnú techniku, krmivo a poľnohospodárske stroje. Výstava sa teší veľkej popularite odbornej aj laickej verejnosti. Výstavný areál v dobe akcie navštívi takmer 45.000 návštevníkov.

V rámci Národnej poľovníckej výstavy je prezentovaný vývoj poľovníctva, chovu a lovu zveri, ochrany zveri a jej životného prostredia. Výstava predstaví odbornej aj širokej verejnosti bohatú prehliadku poľovníckych a loveckých potrieb vrátane výstavy loveckých trofejí, a to ako z českých, tak aj zahraničných honov, sprevádzaná výstavou poľovníckych uniforiem. Jej súčasťou je tiež expozícia loveckých zbraní, streliva a optických systémov. Výstavu dopĺňa lesnícka pedagogika s dôrazom na edukáciu detí vo vzťahu k prírode.

Uzávierka prihlášok pre vystavovateľov veľtrhov je do 15.01.2019.

CENOVÉ PODMIENKY – VÝSTAVNÁ PLOCHA

KRYTÁ                                           VOĽNÁ

0 – 20 m2       1 450,– Kč/m2           0 – 50 m2                   950,– Kč/m2                           

21 – 50 m2     1 350,– Kč/m2           51 – 150 m2               850,– Kč/m2                           

51 – 100 m2    1 250,– Kč/m2          151 – 250 m2             750,– Kč/m2                           

nad 100 m2     1 150,– Kč/m2          nad 250 m2                650,– Kč/m2                                                                                                    

Registračný poplatok:                                  

vystavovateľ              2 000,– Kč         

spoluvystavovateľ        750,– Kč          

Uvedené ceny sú bez DPH.                             

Termínová zľava

Vystavovateľovi, ktorý podá Záväznú prihlášku k účasti do 15. 01. 2019 a súčasne uhradí prvú zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, bude pri doúčtovaní plochy poskytnutá termínová zľava vo výške 10%.

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránke www.bvv.cz/animal-tech.

Dovoľte nám, informovať Vás o medzinárodnom veľtrhu živočíšnej výroby ANIMAL TECH, o Národnej výstave hospodárskych zvierat a o Národnej poľovníckej výstave, ktoré sa budú konať v dňoch 12. – 15. 05. 2019 na výstavisku v Brne.

Tento komplex veľtrhov bol vytvorený v spolupráci s partnermi a spoluorganizátormi - profesijnými asociáciami, štátnou správou, samosprávou a odborným školstvom. Nosnými témami veľtrhu sú chovateľstvo, genetika, veterinárne lekárstvo, technológie a poľnohospodárska technika na živočíšnu výrobu. Veľtrh je určený predovšetkým odborníkom - chovateľom, zootechnikom, poľnohospodárom a veterinárom.

NÁRODNÁ VÝSTAVA v Brne je najväčšou prehliadkou živočíšnej produkcie v Českej republike. Cez 800 kusov zvierat je predvedených v Národných šampionátoch, prehliadkach a hodnoteniach za účasti českých a medzinárodných porotcov. Dvesto českých a zahraničných vystavovateľov prezentuje chovateľské technológie, veterinárnu a reprodukčnú techniku, krmivo a poľnohospodárske stroje. Výstava sa teší veľkej popularite odbornej aj laickej verejnosti. Výstavný areál v dobe akcie navštívi takmer 45.000 návštevníkov.

V rámci Národnej poľovníckej výstavy je prezentovaný vývoj poľovníctva, chovu a lovu zveri, ochrany zveri a jej životného prostredia. Výstava predstaví odbornej aj širokej verejnosti bohatú prehliadku poľovníckych a loveckých potrieb vrátane výstavy loveckých trofejí, a to ako z českých, tak aj zahraničných honov, sprevádzaná výstavou poľovníckych uniforiem. Jej súčasťou je tiež expozícia loveckých zbraní, streliva a optických systémov. Výstavu dopĺňa lesnícka pedagogika s dôrazom na edukáciu detí vo vzťahu k prírode.

Otváracia doba veľtrhu: 09:00 – 18:00 hod., posledný deň veľtrhu do 17:00 hod.

Jednodňová vstupenka online 110 Kč, na mieste 180 Kč

Zľavnená vstupenka 130 Kč (deti od 6 do 15 rokov, študenti s potvrdením o štúdiu, seniori nad 65 rokov, držitelia preukazov ZTP a ZTP/P

Organizované zájazdy, školské skupiny (12. – 14.5.2019) – 60 Kč

Organizované zájazdy, školské skupiny (15.5.2019) – zadarmo

Rodinné vstupné 300 Kč (2 dospelé osoby a 1 až 4 deti vo veku 6 – 15 rokov)

Deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby zadarmo

Viac informácií o veľtrhoch nájdete na stránke www.bvv.cz/animal-tech.