Služby pre vystavovateľov

Individuálne poradenstvo pre Vašu účasť na veľtrhoch a výstavách - návrh relevantných veľtržných podujatí, vrátane informácií o histórii a zameraní príslušného podujatia
Zabezpečenie výstavnej plochy
Zabezpečenie všetkých potrebných služieb na výstavisku (prípojka elektrickej energie, vody, upratovanie stánku, zápis vo veľtržnom katalógu, reklama na výstavisku,...)
Kompletná technická realizácia expozície - typizovanej alebo atypickej, vyrobenej na základe Vašich požiadaviek, vrátane kompletného vybavenia stánku a grafiky
Zabezpečenie potrebných pracovných síl pre Váš stánok (tlmočníci, hostesky...)
Návrh, grafické spracovanie a tlač propagačných a reklamných materiálov
Organizácia a realizácia Vašich sprievodných podujatí pre zvýšenie efektivity Vašej veľtržnej účasti (tlačové konferencie, prezentácie, semináre, workshopy)

Služby pre návštevníkov

Individuálne poradenstvo pri výbere relevantných veľtržných a kongresových podujatí
Zabezpečenie akreditácie, resp. registrácie návštevníka*
Zabezpečenie vstupeniek a katalógov*
Zabezpečenie účasti na sprievodných podujatiach*
Organizácia kompletných leteckých a autobusových zájazdov pre skupiny účastníkov (napr. firemné zájazdy a odborné exkurzie) a zabezpečenie dopravy, ubytovania a poistenia pre skupiny, ako aj pre  
individuálnych účastníkov (v spolupráci s našimi partnermi)
Sprievodcovské a tlmočnícke služby

Služby pre novinárov

Organizácia tlačových konferencií k jednotlivým veľtržným podujatiam*
Zasielanie tlačových správ a pravidelný e-mailový informačný servis
Zabezpečenie akreditácie na veľtrhy*
Zabezpečenie účasti na veľtrhoch a sprievodnom programe*
Ponuka účasti na novinárskych pracovných cestách na veľtrhy vrátane zabezpečenia dopravy*

* Presný rozsah a možnosť poskytnutia týchto služieb zo strany spoločnosti ALFAcon, s.r.o. závisia od organizátorov príslušného podujatia, daných podmienok, resp. poskytovaných služieb.

 

Dátum
Dôležitý text, ktorý nechcete, aby čitateľ prehliadol.
ALFAcon, s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava I

tel.: 02/5262 1232
tel.: 02/5720 1953
fax: 02/5244 2291
info@alfacon.sk