Dovoľte nám, aby sme stručne predstavili našu spoločnosť.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2000. Od začiatku sa špecializovala na poskytovanie komplexných výstavníckych služieb, predovšetkým služieb pre slovenských vystavovateľov, ako aj pre oficiálne účasti Slovenskej republiky na zahraničných veľtržných podujatiach.
Táto činnosť bola následne rozšírená o oblasť veľtržnej turistiky. Pre našich klientov pripravujeme v spolupráci s našimi partnermi kompletné letecké a autobusové cesty na prestížne svetové veľtrhy a kongresy, ako aj kompletné individuálne služobné cesty a pobyty. Predmetom našej činnosti je aj zabezpečovanie predregistrácií a predaj vstupeniek na vybrané podujatia. Taktiež poskytujeme aj poradenstvo ku konkrétnym podujatiam.

Sme oficiálnym zástupcom spoločností Messe Düsseldorf GmbH a Veletrhy Brno, a.s. pre Slovenskú republiku. V rámci tejto činnosti sa zameriavame na poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb pre slovenských vystavovateľov a návštevníkov, ako aj na zabezpečenie všetkých služieb, spojených s účasťou vystavovateľov a návštevníkov na jednotlivých veľtržných podujatiach a zároveň zabezpečujeme oficiálnu účasť Slovenskej republiky a realizujeme prípravu spoločných stánkov slovenských firiem. V rámci služieb pre slovenských návštevníkov organizujeme okrem iného predpredaj vstupeniek ako aj autobusové a letecké zájazdy pre odborných návštevníkov. Poskytujeme taktiež informačný servis pre médiá, ktorého súčasťou sú tlačové konferencie, ako aj tlačové správy k jednotlivým veľtržným podujatiam.

ALFAcon, s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava I

tel.: 02/5262 1232
tel.: 02/5720 1953
fax: 02/5244 2291
info@alfacon.sk