ALFAcon, s. r. o.

Zastúpenie Veletrhy Brno, a. s. pre Slovenskú republiku

Zastúpenie Messe Düsseldorf, GmbH pre Slovenskú republiku

Dobšinského 18

811 05 Bratislava I

tel.: 02/5720 1953

mobil: 0911 603 306

fax: 02/5244 2291

e-mail: info@alfacon.sk

 

ALFAcon, s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava I

tel.: 02/5262 1232
tel.: 02/5720 1953
fax: 02/5244 2291
info@alfacon.sk