ponuka bezplatnej obojsmernej dopravy na medzinárodný strojársky veľtrh do Brna

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodný strojársky veľtrh MSV, ktorý sa bude konať v termíne od  09. -  13. 10. 2017 na výstavisku v Brne.

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza cez 35% vystavovateľov a 10% návštevníkov.
Návštevnosť je vysoko odborná, cez sedemdesiat percent návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému manažmentu.
Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavnou témou MSV  je priemyselná automatizácia, prezentácia meracej, riadiacej, automatizačnej a regulačnej techniky zahrňujúcej  všetky odbory veľtrhu. Odbor elektronika, automatizácia a meracia technika je po obrábacej technike, materiáloch a komponentoch v strojárstve tretím najobsadzovanejším špecializovaným celkom MSV.

Na poslednom ročníku vystavovalo 1.708 firiem z 34 krajín, z toho bolo 805 zahraničných vystavovateľov. Slovensko je na treťom mieste, čo sa týka zahraničnej účasti. Bránami výstaviska prešlo viac ako 80.000 návštevníkov.

Paralelne s veľtrhom MSV prebieha aj medzinárodný veľtrh dopravy a logistiky Transport a Logistika a medzinárodný veľtrh technológií na ochranu životného prostredia ENVITECH.

     V spolupráci a za finančnej podpory Veletrhy Brno, a.s. organizuje naša spoločnosť bezplatný autobusový zájazd na spomínaný veľtrh - obojsmerná doprava zdarma + 8,00 Eur vstupenka/osoba                      

Odchod autobusu: 09. 10. 2017 (pondelok) o 7:45 hod., (parkovisko pred budovou ISTROPOLISU, Trnavské mýto 1, Bratislava)

Vstupenku/y je potrebné si zakúpiť vopred úhradou faktúry prevodom alebo vkladom hotovosti na náš účet. Je potrebné nahlásiť meno/á, adresu/y účastníka/ov, prípadne fakturačné údaje. Zaplatenú vstupenku dostanete potom priamo v autobuse.

Novinári majú na základe novinárskeho preukazu a následnej akreditácie na výstavisku vstup zdarma!

Odchod z výstaviska bude dohodnutý v autobuse.

Ak máte o zájazd záujem, prosím kontaktujte našu spoločnosť telefonicky alebo e-mailom.

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 25.09. - 29.09.2017
Dűsseldorf – Výstavisko


REHACARE 04.10. - 07.10.2017
Düsseldorf – Výstavisko


MSV 09.10. - 13.10.2017
Brno – Výstavisko