wire

07.02.2019

ponuka pre vystavovateľov

WOOD-TEC

06.02.2019

ponuka pre vystavovateľov

PYROS/ISET

11.12.2018

uzávierka prihlášok do 15.02.2019

Stainless

21.08.2018

ponuka pre vystavovateľov - uzávierka prihlášok do 30.11.2018

drupa

20.08.2018

ponuka pre vystavovateľov - uzávierka prihlášok do 31.10.2018

ANIMAL TECH 12.05. - 15.05.2019
Brno – Výstavisko


Národní výstava hospodářských zvířat 12.05. - 15.05.2019
Brno – Výstavisko


Národní výstava myslivosti 12.05. - 15.05.2019
Brno – Výstavisko