ANIMAL TECH

23.04.2019

informácie pre návštevníkov

GIFA/METEC/NEWCAST/THERMPROCESS

22.04.2019

ponuka pre návštevníkov

IDET

21.04.2019

bezplatné autobusové zájazdy

Life

17.04.2019

ponuka pre vystavovateľov za zvýhodnené ceny - uzávierka prihlášok do 30.08.2019

Rehacare

15.04.2019

ponuka pre vystavovateľov

ANIMAL TECH 12.05. - 15.05.2019
Brno – Výstavisko


Národní výstava hospodářských zvířat 12.05. - 15.05.2019
Brno – Výstavisko


Národní výstava myslivosti 12.05. - 15.05.2019
Brno – Výstavisko