ANIMAL TECH

11.12.2018

zvýhodnená ponuka pre vystavovateľov do 15.01.2019

PYROS/ISET

11.12.2018

uzávierka prihlášok do 15.02.2019

EuroCis

11.12.2018

ponuka pre návštevníkov

boot

11.12.2018

ponuka pre návštevníkov

MOBITEX

10.10.2018

zvýhodnená ponuka pre vystavovateľov do 15.11.2018

REGIONTOUR 17.01. - 20.01.2019
Brno – Výstavisko


GO 17.01. - 20.01.2019
Brno – Výstavisko


boot Düsseldorf 19.01. - 27.01.2019
Düsseldorf – Výstavisko